پاسخ به نظر نگار
 
نگار       در تاریخ 93/11/24       ساعت 9:37      
سلام Gmat 40, ریاضی 40، زبان 40. میشه به شیراز امیدوار بود؟
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :