پاسخ به نظر فاطمه
 
فاطمه       در تاریخ 93/11/24       ساعت 20:31      
با ریاضی 70 ،جیمت 62،زبان 25 تقرییا رتبم چند میشه؟روزانه الزهرا میشه قبول شد؟
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :