پاسخ به نظر سعید
 
سعید       در تاریخ 93/08/02       ساعت 17:15      
جی مت سوالای حل مسئله به نظرم سخت تر از بقیه بخش ها بود، بقیه ی بخش ها هم متوسط رو به سخت. سوالای ریاضی برای MBA هم به نظرم خیلی سخت تر بود نسبت به سوالایی که تو کتاب آقای آقاسی هست. کسی که سوالای کنکور رو قبلن دیده می تونه یه مقایسه ای بکنه بگه سطح سوالای کنکور هم همین جوری هست یا نه؟ سوالای زبان MBA هم متوسط بود.
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :