پاسخ به نظر یونس کریمی
 
یونس کریمی       در تاریخ 95/03/28       ساعت 23:33      
سطح سولات مدیریت بالا بود و نحوه طرح سوالات در این درس استاندارد نبود
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :