پاسخ به نظر سمیرادهباشی
 
سمیرادهباشی       در تاریخ 95/10/01       ساعت 23:41      
سمیرا دهباشی ، ۲۷ ساله ، لیسانس مهندسی نرم افزار ، داوطلب کنکور اجرایی ۹۶ هستم .
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :