پاسخ به نظر سید مرتضی سبحانی
 
سید مرتضی سبحانی       در تاریخ 95/10/02       ساعت 0:4      
از دولتی که ردای تدبیر بر تن کرده حذف یک رشته در فاصله اندک مدتی تا کنکور با هیچ کدام از اصول عقلانی و منطقی متناسب نیست.
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :