پاسخ به نظر کیارش قاسمی سلیمانیه
 
کیارش قاسمی سلیمانیه       در تاریخ 95/10/02       ساعت 0:14      
نباید حذف بشه این همه زحمت کشیدیم یهو میاین حذف میکنین که چییی
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :