پاسخ به نظر مريم جعفري پاكزاد
 
مريم جعفري پاكزاد       در تاریخ 95/10/02       ساعت 0:31      
٢٦، كارشناسي مهندسي صنايع، داوطلب ارشد مديريت اجرايي هستم.
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :