پاسخ به نظر نازی عباسی
 
نازی عباسی       در تاریخ 95/10/02       ساعت 0:39      
داوطلب کنکور برای رشته مدیریت اجرایی سال 96 هستم و تقاضای تجدید نظر در مورد حذف این رشته را دارم
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :