پاسخ به نظر ZR
 
ZR       در تاریخ 95/10/02       ساعت 2:1      
این تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی هست. امکان مخالفت تو این وقت کم نیست. متاسفم برای خودم و همه کسانی که میخواستن امثال آزمون شرکت کنند. هر کمپینی هم در این زمینه باد هواست؛ شاید برای سال بعد جواب بده!!!!! کلمه قربانی الآن اینجا معنی میده!!!
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :