پاسخ به نظر محمدحسین رضایی
 
محمدحسین رضایی       در تاریخ 95/10/02       ساعت 18:55      
باسلام لطفا در خصوص حذف رشته مدیریت اجرایی از دفترچه آزمون کارشناسی ارشد، تجدید نظر کنید.
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :