پاسخ به نظر محمد امين
 
محمد امين       در تاریخ 95/10/03       ساعت 23:11      
مسئولين سازمان سنجش !! اگه بچه خودتونم رشتم امسال حذف شده بود بي توجه بوديد بهش ؟!؟!؟ با اينكه ام بي اي هستم ولي واقعا ظلمه
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :