پاسخ به نظر س' ع
 
س' ع       در تاریخ 95/10/06       ساعت 5:37      
تصميم شتابزده اي بود خواستار تجديد نظر در آنم
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :