گالری تصاویر همایش تقدیر از رتبه های برتر سال 1394
درتاریخ 21 خرداد ماه 1394 موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش اقدام به برگزاری همایش بزرگ تخصصی " تقدیر از رتبه های برتر رشته های مدیریت اجرایی و MBA سال 94 وارائه راهکارهای موفقیت درکنکور کارشناسی ارشد" با حضور اساتید برتر کنکور این رشته ها و رتبه های برتر سال گذشته در سالن همایش دانشکده فیزیک دانشگاه تهران نمود. در این مراسم از اساتید موسسه و بیشتر از 81 رتبه زیر 100 این دو رشته تقدیر به عمل آمد.همچنین در این مراسم استاد عرفانیان (مدرس درس GMAT و مشاور ارشد دپارتمان) به سخنرانی در مورد راهکارهای موفقیت در کنکور ارشد مدیریت اجرایی و MBA پرداختند.درادامه این مراسم دکتر فرید مدرس درس زبان عمومی و زبان تخصصی اجرایی و MBA به معرفی و اهمیت درس خود در کنکور پرداختند.و همچنین در قسمت پایانی همایش رتبه های برتر سال 94، آقای صدرا امامی آل آقا(رتبه یک مدیریت اجرایی) و آقا رضا غلامی(رتبه 7-MBA)به بیان تجربیات خود پرداختند.