ثبت نام کارگاه آنلاین (رایگان) آزمون استعداد تحصیلی دکتری   96/06/02

مـرکـز نـوگـام بـرگـزار می‌نمایـد:

ثبت نام کارگاه آنلاین رایگان آزمون استعداد تحصیلی دکتری آغاز شد.

مدرس: استاد عرفانیان

زمان: سه‌شنبه، 96/6/7، ساعت 17 الی 19

رزرو:

http://yon.ir/NqbRB