قابل توجه داوطلبان چندبرابر ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-98   97/04/23

به اطلاع داوطلبان گرامی میرساند، تاریخ های برگزاری مصاحبه عمومی ، بشرح زیر می باشد:

الف:زمان مصاحبه (ساعت 8 صبح الی 14)

مرکز تهران:

حرف اول نام خانوادگی

تاریخ مراجعه

الف  ب پ ت ث

شنبه 4/23

ج چ ح خ د ذ -ر

یکشنبه 4/24

ز ژ س ش ص ض ط ظ -ع

دوشنبه 4/25

غ ف ق ک گ ل

سه شنبه 4/26

م ن و ه -ی

چهارشنبه 4/27

 

 

مرکز شاهین شهر:

حرف اول نام خانوادگی

تاریخ مراجعه

ا-ب-پ-ت-ث-ج-چ

یکشنبه 4/17

ح-خ- د-ذ-ر-ز-ژ-س-ش-ص-ض-ط-ظ

سه شنبه 4/19

ع-غ- ف-ق-ک-گ-ل-م-ن-و-ه-ی

چهارشنبه 4/20

 

 

توجه: - در صورت معرفی شدن یک داوطلب در کد رشته های چند مرکز، شرکت در مصاحبه یک مرکز کافی می باشد.

    - داوطلبان معرفی شده رشته های مرکز شیراز جهت مصاحبه در تاریخ های مذکور به مرکز شاهین شهر مراجعه نمایند.

 

ب:محل مصاحبه

 تهران: لویزان- خیابان شهید شعبانلو- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 اصفهان: شاهین شهر- انتهای خیابان فردوسی- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

ج: مدارک مورد نیاز

- روگرفت تمامی صفحات شناسنامه  به همراه اصل آن

- روگرفت کارت ملی  به همراه اصل آن

- روگرفت مدرک کارشناسی (و کاردانی) با قید معدل

- گواهی اشتغال به کار و موافقت با ادامه تحصیل و تقبل هزینه از محل کار استفاده کنندگان از سهمیه ویژه شاغلین نیروهای مسلح

- دو قطعه عکس 3در4 مربوط به سال جاری

- تاییدیه فارغ التحصیلی تا 97/6/31 (برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی) با معدل واحدهای گذرانده (فرم موجود در دفترچه شماره 1)

- مدرک جهت تعیین وضعیت نظام وظیفه

- ارائه اصل فیش پرداختی به مبلغ 200000ر یال (دویست هزار ریال) به حساب بانک ملی شعبه لویزان(1502) بنام خزانه داری کل به شماره حساب  2171549001005 شناسه 3006/63 (شماره شبا1601-7000-0002-1715-4900-1005)