آزمون زبان دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)   98/05/08

جمعه 11مرداد شروع ثبت نام آزمون زبان دکتری دانشگاه تهران (UTEPT) مورخ 8 شهریور ماه 98

مهلت ثبت نام : تا روز سه شنبه 25مرداد98

زمان برگزاری : جمعه 8 شهریور 98

 

نتیجه این آزمون 18 شهریور اعلام می شود