تماس با ما

کاربر گرامی؛ به منظور برقراری ارتباط با مدیریت سایت یا موسسه آموزش عالی پژوهش، از طریق کانالهای ارتباطی زیر اقدام حاصل فرمایید :


  Email: erfanian_amir@yahoo.com
Instagram: Erfanian.amir
Telegram: telegram.me/GmatMaster
 Pazhuhesh Ins. (TEL): 021-86741  Miss JAFARI
 Pazhuhesh Ins. (web site): www.pazhuhesh.org