لیست اطلاعیه ها
 
راه اندازی سایت جدید نوگام 99/09/13
مشاوره تلگرامی استاد عرفانیان در گروه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 98/05/13
همایش گروهی مشاوره دروس عمومی کنکور دکتری(استاد عرفانیان) 98/05/05
مشاوره تلگرامی استاد عرفانیان در گروه استعداد تحصیلی دکتری 98/04/30
13 آبان کارگاه تخصصی استعداد تحصیلی دکتری (ویژه گروه فنی و مهندسی) 96/08/11
14 آبان همایش راهکارهای موفقیت در کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 96/08/06
10 آبان کارگاه تخصصی استعداد تحصیلی دکتری (ویژه گروه علوم انسانی) 96/08/01
مشاوره گروهی حضوری دروس عمومی دکتری 23 مهر ماه ساعت 16:30 تا 18:30 96/07/19
18 مهر شروع کلاس حل تمرین ارشد جی مت (ترم تابستان 96) 96/07/10
20 مهر همایش راهکارهای موفقیت در کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 96/07/10
طرح مهر: تخفیفات استثنایی ویژه داوطلبین ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 96/07/02
رزرو کارگاه آنلاین رایـگان جیـمت ارشـد 96/07/01
مشـاوره فـردی کنکـور ارشـد مدیریـت کسـب و کـار (MBA) با استـاد عرفانیـان 96/06/30
مشـاوره گروهـی "حضـوری" کنکـور دکتـری با استـاد عرفانیـان 96/06/25
25 شهریور کارگاه تخصصی استعداد تحصیلی ویژه کنکور دکتری - استاد عرفانیان 96/06/19
طرح تخفیف عید تا عید ویژه داوطلبان ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 96/06/11
سـری تخفیفـات عیـد تـا عیـد نـوگـام 96/06/09
14شهریور :مشاوره گروهی رایگان ارشدمدیریت کسب وکار(MBA)استاد عرفانیان 96/06/09
19 شهریور: کارگاه رایگان ارشد استعداد تحصیلی_ استاد عرفانیان 96/06/09
اعلام برنامه کلاسهای آمادگی کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) (پاییز 96) 96/06/02
12345678910...