پاسخ به نظر سعید
 
سعید       در تاریخ 94/03/29       ساعت 23:51      
تا چه زمانی باید درسنامه ها به کل تمام بشن و از چه زمانی باید فقط تست زد؟؟ با عنایت به اینکه تستهای کتاب ریاضیات استاد آقاسی واقعا زیاده.
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :