پاسخ به نظر سعید
 
سعید       در تاریخ 94/03/29       ساعت 23:53      
آیا برای زبان MBA لغات 1100 واژه هم لازمه که خونده بشه؟؟
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :