پاسخ به نظر سعید
 
سعید       در تاریخ 94/04/02       ساعت 15:21      
سلام برای زبان MBA چه منابعی رو پیشنهاد می کنید؟؟
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :