کارگاه های فشرده

«توضیحات مربوط به کارگاه‌های فشرده»

کارگاه فشرده استعداد تحصیلی دکتری، در سه روز متوالی برگزار می‌شود. در این دوره سعی می‌شود بخش‌های مختلف آزمون استعداد تحصیلی دکتری بصورت فشرده ارائه شود. در این دوره، تکنیک‌ها، نکته‌ها و... مربوط به هریک از بخش‌های آزمون استعداد تحصیلی دکتری ارائه شده و با حل تست‌های نمونه از هر بخش، مطالب تثبیت می‌شود. علاوه بر ارائه طرح درس، یک برنامه تمرینی منظم برای تایم باقی‌مانده تا کنکور دکتری برای دانشجویان شرکت‌کننده در این دوره، ارائه خواهد شد. همچنین، درخصوص شیوه تمرین مناسب، برای بخش‌های مختلف آزمون استعداد، توضیحات کامل در کلاس ارائه می‌شود.

در این دوره کوتاه سه روزه می‌توانید، آنچه را که برای موفقیت در آزمون استعداد تحصیلی  دکتری بدان نیازدارید را کسب کنید. آنچه که در این تایم کوتاه به دست می‌آورید، بسیار فراتر از آن چیزی است که پیش از حضور در این دوره متصور بوده‌اید:

تجربه یادگیری کامل و آسان یکی از دروس آزمون کنکور دکتری، تنها در سه روز!

کانال تلگرام:

@GMAT_Phd

اطلاعات بیشتر:

09196489063     02166488342

@Admiinphd 

آشنایی با کلاس های دیگر:

کلاس های درس و تست

کلاس های آنلاین